آخرین بروزرسانی: 6 روز قبل

شرکت سیب سامانه

به مدیریت مصطفی برهان

 آخرین بروزرسانی: یک ماه قبل

شرکت فن و اندیشه کادوس خزر

به مدیریت فرامرز دهدار

 آخرین بروزرسانی: 7 ماه پیش

شرکت پندار رایانه خزر

به مدیریت هایده جلالیانی

 آخرین بروزرسانی: یک سال قبل

شرکت تراشه سبز گیلان

به مدیریت مریم کریمی